Bezpečnostno-technická služba

  • vypracovanie a aktualizácia predpísanej dokumentácie z oblasti BOZP
  • vykonávanie vzdelávacej činnosti
  • vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP na pracoviskách klientov
  • poskytovanie odborného poradenstva
  • prítomnosť pri vyšetrovaní pracovných úrazov, odborná pomoc a poradenstvo pri spracovaní potrebných podkladov v prípade pracovných úrazov
  • spoluúčasť pri kontrolnej činnosti dozorným orgánom na pracoviskách našich klientov