Zabezpečovanie výchovy a vzdelávania

Názov Druh školenia Cena
bez DPH v €  
Obsluha stavebných strojov Základný kurz
opakované 24mes
100,-/skupina   14,-
Obsluha motorových vozíkov
W1/A,D
Základný kurz
AOP 5r
opakované školenie
85,-
 25,-
13,-
Práce vo výškach   13,-
Obsluha zdvíhacích zariadení –
žeriav (mostový)
Základný kurz
Opakované školenie
100,-
13, –
Viazač Základný kurz
Opakované školenie
30,-
13, –
Obsluha motorovej píly Základný kurz
Opakované školenie
85,-
13,-
Lešenár Základný kurz
Opakované školenie
65,-
13, –
Obsluha zdvíhacích zariadení –
plošina
Základný kurz
Opakované školenie
45,-
13,-
Obsluha zdvíhacích zariadení –
hydr. ruka
Základný kurz
Opakované školenie
85,-
13, –
Obsluha zdvíhacích zariadení –
el. brána nad 2,7m  
Základný kurz
Opakované školenie
25,-
13,-
Oboznamovanie  BOZP   15,-
Školenie OPP   15,-
Obsluha prenosných krovinorezov Základný kurz
Opakované školenie
65,-
15,-